Діяльність


         Рада голів профкомів працівників АТ “Укртрансгаз” (надалі – Рада голів профкомів) створена з метою координації діяльності профспілкових організацій АТ «Укртрансгаз» – членів Ради голів профкомів та здійснює представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, членів їх сімей та пенсіонерів Товариства в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, з іншими громадськими організаціями на основі соціального партнерства, виходячи з принципів рівноправності, соціального діалогу, пошуку компромісів, а в разі необхідності – конструктивної позиції в досягненні цілей щодо захисту прав та інтересів працівників, членів їх сімей та пенсіонерів Товариства.

            Рада голів профкомів для  досягнення мети в установленому порядку:

 • веде колективні переговори і укладає колективні договори з роботодавцем від імені працівників Товариства, контролює їх виконання;
 • координує діяльність профспілкових організацій Товариства – членів Ради голів профкомів, надає їм підтримку і практичну допомогу в захисті законних прав та інтересів працівників – членів профспілки з питань оплати праці, умов та охорони праці, житлово-побутових умов, захисту здоров’я працівників, виконання Програми реабілітації працівників АТ «Укртрансгаз» учасників антитерористичної операції, затвердженої Наказом ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» від 02.08.2016 року №462, зобов’язань колективного договору та галузевої угоди;
 • вносить пропозиції до плану соціального розвитку Товариства;
 • надає допомогу профспілковим організаціям з питань зарахування на квартирний облік, надання житла і т.д.;
 • виходить з ініціативою про кооперування коштів Товариства для будівництва житла і об’єктів соціальної культурно-побутової сфери;
 • організовує громадський контроль щодо раціонального використання матеріально-технічної бази закладів медичного обслуговування, відпочинку та оздоровлення працівників, а також інших об’єктів, що знаходяться на балансі Товариства та його філій;
 • проводить роботу щодо своєчасного розгляду листів і скарг працівників, організовує приймання членів профспілки з особистих питань;
 • представляє і захищає права та законні інтереси працюючих у сфері виробництва, побуту і культури, разом з адміністрацією приймає рішення з питань соціального і економічного розвитку трудових колективів;
 • контролює дотримання трудового законодавства, правил і норм виробничої санітарії, техніки безпеки, сприяє у розв’язанні трудових спорів (конфліктів) працівників з адміністрацією, не допускає їх звільнення (згідно з законодавством) з ініціативи адміністрації без згоди профспілки;
 • організовує громадський контроль за роботою громадського харчування і побутового обслуговування, дотримання житлового законодавства;
 • скликає збори профспілкового активу для вирішення соціально-економічних питань;
 • сприяє проведенню благодійних акцій;
 • з метою зміцнення здоров’я працівників та членів їх сімей, розвитку самодіяльного мистецтва і народної творчості у виробничих колективах, координує роботу спортивних секцій, фізкультурно-оздоровчих клубів, організовує проведення масових змагань, спартакіад, фестивалів.